better2gether
E&M
Home Theme Ask ;3
Pamiętam jak przyszedłeś, żeby powiedzieć mi, że to już ostatnie spotkanie. Ostatnie spojrzenie sobie w oczy jako parze. Pamiętam, że nawet się śmialiśmy, ostatnie przytulenie, nawet głos mi nie zadrżał gdy mówiłam ‘trzymaj się’. Ostatnie spojrzenie w oczy. Może spodziewałeś się łez, wzruszenia, czegokolwiek, ale ja tylko się uśmiechnęłam, chciałam żebyś taką mnie zapamiętał. I może to był mój błąd, bo mogłeś pomyśleć, że wcale nie żałuje, że jestem szczęśliwa. I gdy mijamy się gdzieś, patrzymy w oczy, to nie wiesz, że one ciągle płaczą i pewnie długo jeszcze będą. Spieprzyliśmy to.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter